Modüller

Stok

Ürün Hiyerarşisi Tüm ürünler hiyerarşik yapıda ağaç şeklinde listelenir. Stok Hareketleri Fişler Sarf Fişi, Sayım Sonrası Eksik, Sayım Sonrası Fazla, Fire Fişi, Üretimden Giriş Fişi, Devir Fişi, Tüm Stok Fişleri, Transfer Fişi menülerini içerir. Stoklarda oluşabilecek her durum için sistemden kayıt tutulabilir. Kaydı olan her durum stok hareketlerinden takip edilebilir. Böylelikle stok sayım hataları önlenir. […]

Sevkiyat

Kargo Araçlar Sevkiyat Hatları Gönderilecek siparişlerin ulaşım noktaları ve ne şekilde gönderileceği sisteme girilir, sistemden takip edilir. Müşteriler, web üzerinden kendi kullanıcı isimleri ve yetkileri çerçevesinde sisteme girip sevkiyat durumlarını kontrol edebilirler.

Satış

Satış Siparişleri Fatura / İrsaliye Satış Rotası Sipariş giriş işlemi, kendi sektörünüze uygun bir şekilde özelleştirilebilir ve tüm sisteme entegre çalışır. İrsaliyesi oluşturulan satış siparişlerini kalem kalem veya tamamını otomatik faturalandırabilir. Kesinleşen teklifler sipariş haline getirilebilir. Sipariş sonrası, üretime gerek olmayan durumda direk stok kartları kontrol edilip depodan çıkış ve sevkiyat, satış rotasına göre yapılır. […]

Üretim

Üretim Planlama Takvimi Dağıtım Ağı, Üretim Kalemi Planlama, Tasarım Giriş, Planlama Çalışması, Hammadde Analiz Satırları, Hammadde Analiz Ürün Tasarımı, Tasarım Giriş Ürün Analizi, Direk Sipariş Planlama menülerini içerir. Üretim Emri Hafızaya Alınmış Plan İş Emirleri (İstasyon – Personel) İş Emri Tamamlama Kapasite Planlama Üretim için iş emirleri tek tuşla otomatik olarak oluşturulur.

Yönetim

Genel E-Fatura Mail Şablonu Yerelleştirme Roller E-Fatura özelliği sisteminin içine entegredir. E-Fatura alım ve gönderimleri sistem içerisinden gerçekleştirilir, ayrı bir portala bağlanmayı gerektirmez. Firmanın kullandığı mail şablonu sistemde oluşturulur. Tüm bilgilendirme mailleri sistem içerisinden seçilen firmalara, kişilere gönderilebilir. Sistem alt yapısı farklı dil özelliklerine elverişlidir. Yurt dışı kullanımında bölgeye göre tarih/saat dilimi, ondalık kullanımı, temel […]

Satınalma

Talep Satınalma Fişi Satınalma İrsaliyesi Satınalma Faturası Sipariş Satırı, İrsaliye Satırı, Fatura Satırı olarak kalem kalem tüm verilere ulaşma olanağı sağlar. İrsaliyesi oluşturulan satın alma siparişlerini kalem kalem veya tamamını otomatik faturalandırabilir. Satınalma işlemleriyle ilgili her türlü rapor kolaylıkla alınabilir. Elektrik faturası, kırtasiye giderleri, araç bakım-onarım gibi tüm satın alınan dış hizmetlerin takibi yapılabilir.

Genel Muhasebe

Hesap Planı Hesap Yekünleri (Ağaç) Mahsup Oluşturulacak Belgeler Mahsup Fişi Muhasebe Fişi Oluşturma Kuralı Muhasebe Hesap Tanımları Ödeme Fişi Proje Tüm Mahsup Fişleri Tanımlar Hızlı Erişim Raporlar Ön muhasebe kayıtları mahsup fişi oluştur fonksiyonuyla genel muhasebeye aktarılabilir. Ön muhasebede değişiklik olduğunda bu kayıtlar silme gerektirmeden değiştirilebilir.

Firma İşlemleri

Şirket Kişi Şirket Kategorileri Not Görev Hızlı Erişim Olay Şirket – Kişi İlişki Tipleri Yer Kişisel Not Yer (Şube) Haritası Öncelikle bir işletmenin çalıştığı tüm şirketler, şirket bayileri, şirket şubeleri ve şirketlerdeki kişiler sisteme tanımlanır ve birbirleriyle ilişkilendirilir. Tanımlanan şirketler ve kişiler sistemde bir borç / alacak merkezi olarak kullanılır ve her türlü hesap işlemine […]

Finans

Kasa Kasalar, Kasa Banka İşlemi, Kasa Firma İşlemi, Kur Farkı İşlemi, Transfer İşlemi menülerini içerir. Bankadan kasaya para çekme, kasadan bankaya para yatırma, kasadan ödeme yapma gibi işletmenin günlük kasa işlemleri sistemden takip edilir. Banka Bankalar, Banka Hesapları, Gelen Havale/EFT, Gönderilen Havale, Virman, Banka İşlem Fişi menülerini içerir. Tüm banka işlemleri, hesap hareketleri sistemden takip […]

Daha fazlası için tıklayın

Hakkımızda

İş alanınız ne olursa olsun VenutERP’nin sağlam “kaynak merkezli” yapısıyla kurumunuzu tek bir merkezden yönetirsiniz. Zincirleme gezinme özelliği sayesinde menüler arasında kaybolmadan hedef veriye direk ulaşırsınız. VenutERP’de üretim,satış,sipariş,stok ve sevkiyat bölümlerini birbirine entegre işlem yapar. Sisteme girilen her veriyi kendi isimlendirdiğimiz kategoride sınıflandırma olanağı verir. VenutERP,‘’değişebilen ara yüzleri’’ ve özelleştirebilme özelliği sayesinde kendi kişisel ekranınızı oluşturmaya elverişli bir platforma sahiptir.