fbpx
Venut ERP | İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları Modülü

VenutERP ‘nin İnsan Kaynakları modülü en gelişmiş modüllerden birisidir. İnsan kaynakları alanında tüm dünyadaki bordro mevzuatlarına uyabilen ve sisteme her yönüyle bağlı bir sinir sistemidir.

İşe Alım Süreci

• Norm Kadronuzu belirleyebilirsiniz.
• Güncel kadronuzu organizasyon şemanızla birlikte alabilirsiniz.
• Norm kadro ile güncel kadronuzu karşılaştırabilir, eksik veya fazla pozisyonlarını listeleyebilirsiniz.
• Norm kadroya göre ve pozisyon ihtiyacına göre işe alım sürecini başlatabilirsiniz.
• İşe alım sürecini organizasyon şemanıza göre onay-ret-revize ve pozisyon bütçesini yönetebilirsiniz.
• İşe alım süreci onaylana pozisyonun kendi portalinizden yayınlayabilirseniz.
• Kendi portalinizden KVKK ile yükümlülükleri SMS ile onaylatabilir ve bilgileri alabilirsiniz.
• Kendi portalınızdan istenen evrakları alabilirsiniz. (Ehliyet, SRC, Piskoteknik, Tehlikeli Madde Taşıma, Diploma, Sertifika gibi)
• İşe alın süreci onaylanan pozisyonun API servisleri olan kariyer sitelerinden yayına alabilirsiniz.
• Kendi portalinizden başvuruları görebilirsiniz.
• Seçme ve değerlendirme kurulu oluşturabilirsiniz.
• Kendi portalinizden seçme ve değerlendirme yaparak, seçme değerlendirme kurulu var ise onlarla ilgili kaydı paylaşarak yorum • yaptırabilirsiniz.
• Seçme değerlendirme komisyonun, seçtiği kişilere SMS ve maille randevu iletebilirsiniz.
• Seçme değerlendirme sonucunda mülakata gelecek kişilerin takvimleri, tüm seçme değerlendirme gurubu tarafından görülerek, mülakat katılım sağlanabilir.
• Tüm mülakat sonuçları sisteme girilir ve değerlendirme notları ile birlikte değerlendirme puanı verilir.
• Mülakat sonucunda olumlu değerlendirilen personele çalışma teklif mektubu maille gönderilir. Ayrıca mülakatta başarılı olduğu SMS mesajı ile de belirtilebilir.
• Mülakatı olumsuz olan tüm personele toplu mail gönderilebilir.
• Mülakat için 1 asil yedek ya da 2. Asil yedek belirlenebilir. Mülakatta kazanan aday sözleşmeyi kabul etmediğinde, teklif mektubu istendiğinde 1. Asil yedek yada 2. Asil yedeğe gönderilir.
• Mülakatta süreci tamamlana adayın çalışan kart bilgileri başvuru aday havuzdan direkt olarak alınır.
• Başvuru aday havuzunda ki bilgiler KVKK kanuna göre istenilen aralıklarda fiziksel olarak silinebilir.

Çalışan Portalı

•Her çalışan kendi özlük bilgilerini görebilir.
•Şirket içinde yeni açılan ilanları buradan görebilir. Kendi kullanıcısı sisteme girerek ilana başvurabilir.
•İlan için gerekli belge ve bilgileri aday portalinden doldurabilir.
•İlan için doldurduğu bilgileri yetki IK personeli gerek duyduğunda çalışan kartına atabilir.
•Mevcut SGK işe giriş bildirgesini görebilir.
•Mevcut kıdem, pozisyon bilgilerini görebilir.
•Mevcut maaş bilgilerini görebilir.(Firma kurallarına göre)
•Mevcut maaş değişiklik bilgilerini görebilir.(Firma kurallarına göre)
•Bordrosu yapılan ayda fazla yaptığı mesaileri görebilir.(Firma kurallarına göre)
•Geriye dönük 6 aylık bordrosunu görebilir. (Firma kurallarına göre)
•Bordrosuna itiraz edebilir ve bordro itiraz süreci başlatabilir. (Firma kurallarına göre)
•Bordro itiraz sürecini takip edebilir. (Firma kurallarına göre)
•Bordro yayınladıktan sonra 2 iş gününden itiraz edilmeyen bordoları kesinleşmiş duruma getirir. (Firma kurallarına göre)
•IK tarafından istenilen her türlü belge ve bilgi doldurma ve gönderme şansı sağlar.
•Yeni çıkan kanunlar için gerekli onayı SMS ile yapma imkânı.
•KVKK için onay SMS gönderme ve kayıt altına alma.
•Firma ihtiyacına Mobil Onay entegrasyonu (Ek geliştirme kapsamında)
•E-İmza entegrasyonu. (Ek geliştirme kapsamında)
•Dilekçe yazma imkânı. (Firma kurallarına göre)
•Yazılan dilekçeyi onaya sunma süreci. (Firma kurallarına göre)
•Dilekçelerin onay sürecini görme, durumunu takip etme ve sonucunu görme şansı. (Firma kurallarına göre)
•Çalışanlara yapılan duyuruları yayınlama. Duyuruları okumadan portale girme sınırlanması yapmak. Okunduğu tarh ve saati tutarak tebellüğ tarihini kesinleştirmek.
•Çalışanlara yapılan duyurularda “Okudum anladım” kısmını işaretlettikten sonra SMS onayı durumu kayıt altına almak.
•Rapor evrakının girilmesi ve IK gönderilmesi.
•Yönetmeliklerin yayınlanması.
•Yönetmelik revizyonun yayınlanması.
•Disiplin, ödül ve ceza yönetmeliklerinin yayınlanması.

İzin Yönetimi

•Saatlik izin talebi. (Organizasyon şeması veya pozisyonun bağlı olduğu amir sayısı kadar onay süreci ile ret-revize-onay durumu ve yorum yazma imkânı)
•Günlük izin talebi. (Organizasyon şeması veya pozisyonun bağlı olduğu amir sayısı kadar onay süreci ile ret-revize-onay durumu ve yorum yazma imkânı)
•Mazeret izin talebi. (Ücretli veya Ücretsiz olarak firmanın belirlediği durumlar için (Taşınma, Okul kayıt vb.) Organizasyon şeması veya pozisyonun bağlı olduğu amir sayısı kadar onay süreci ile ret-revize-onay durumu ve yorum yazma imkânı)
•Doğum izin talebi. (Organizasyon şeması veya pozisyonun bağlı olduğu amir sayısı kadar onay süreci ile ret-revize-onay durumu ve yorum yazma imkânı)
•Ölüm izin talebi. (Organizasyon şeması veya pozisyonun bağlı olduğu amir sayısı kadar onay süreci ile ret-revize-onay durumu ve yorum yazma imkânı)
•Yıllık izin talebi. (Organizasyon şeması veya pozisyonun bağlı olduğu amir sayısı kadar onay süreci ile ret-revize-onay durumu ve yorum yazma imkânı) Kullanılan, kalan yıllık izinlerin listelenmesi.
•Kanun koyucunun ekleyeceği izinleri tanımlama imkânı.
•Vardiya sistemine göre haftalık izin yönetim ekranı. (Personel, çalışma grubu, departman bazında)

Anket Yönetimi

•Belirtilen aralıklarda anket yayınlama özelliği. Özellikler çalışanlara tanımlanan periyodlarda anket düzenleme imkânı. (Haftalık, aylık, yıllık gibi)
•Belirtilen sürelerde geçerli anket yayınlama.
•İz bırakmayan anket formu hazırlama. (Çalışan portalına girdikten sonra anket sorusu cevaplandığında user id maskelenir ve IP, MACID vs bilgilerinin hiçbiri kayıt edilmeden anket sorularının cevapları alınır.)
•Anket raporları (Çalışan karları bütünleşik yaş, cinsiyet, eğitim durum gibi)
•Web sayfası anket yayınlanma, verilen adrese ait anket yayınlama ve raporları. (KVKK uyumlu anketler)
•KVKK uyumlu anketler hazırlayarak açık rıza metninin SMS onaylı haliyle veri işleme, istatistik, veri raporları hazırlamak

Avans Yönetimi

•Maaş avans talebi. (Organizasyon şeması veya pozisyonun bağlı olduğu amir sayısı kadar onay süreci ile ret-revize-onay durumu ve yorum yazma imkânı). İlgili maaş döneminde bordroya yansıtılarak kesinti yapılır.
•Taksili maaş avans talebi. (Organizasyon şeması veya pozisyonun bağlı olduğu amir sayısı kadar onay süreci ile ret-revize-onay durumu ve yorum yazma imkânı). Kişilerin yönetmelikte yazan durumlar için, yönetmelikte maaşların katsayısı kadar, taksitle geri ödemesi yapılan borç talebidir. Ödemeler otomatik olarak bordroya yansır ve ilgili bordro döneminde kesinti yapılır.
•İş avansı talebi. (Organizasyon şeması veya pozisyonun bağlı olduğu amir sayısı kadar onay süreci ile ret-revize-onay durumu ve yorum yazma imkân) Yönetmeliklerin belirlediği esaslara göre iş avansı talebi edilebilir ve kapatmaları da belirlenen süre içinde yapılır. Yapılmayan iş avansı kapatma talebi, finans biriminin açtığı iş emri ile ilgili bordro döneminde kapatılır.

Ücret Yönetimi

 • •Kişi, çalışma birimi, çalışma grubu, departman, direktörlük, şube, şirket ve holding düzeyinde ücret yönetimi.
 • •Ücret zammı ve iyileştirme senaryoları
 • •Ücret zammı ve iyileştirme senaryoları ile birlikte izin yükü, kıdem ve ihbar yükü raporu.
 • •Günlük veya belirtilen tarihlere göre izin yükü, kıdem ve ihbar yükü raporu
 • •Kanun koyucunun ücretler üzerindeki etkilerini toplu şekilde yansıtmak.
 • •Kanun koyucunun vergi ve SGK oranlarını toplu bir şekilde güncellemek.
 • •Ek ücretleri tanımlamak, planlamak ve ilgili bordro döneminde devreye almak.
 • •Ek kesintileri tanımlamak, planlamak ve ilgili bordro döneminde devreye almak.
 • •Plansız ek kesintileri bordro üzerinde devreye almak. (Trafik cezası, mala zarar verme gibi)
 • •Haciz ve nafaka kesintileri, icra dosyası bazında tarih, saat ve dakika cinsinden kayıt altına alarak bordro üzerinde devreye almak.
 • •Haciz ve nafaka kesintileri hakkında İcra dairelerine mutat formlar ile cevap yazıları yazmak.
 • •Haciz ve nafaka kesintileri mevcut personelin işten ayrılması durumunda İcra dairelerine mutat formlar ile cevap yazıları yazmak.
 • •İşten ayrılan tüm personellerin üzerindeki borçları ve zimmetleri tutarak, ödenmeyen borçları ile zarar verilen zimmetleri borç haline çevirmek.
 • •Yılsonu ve ara dönem parametrelerini servisler ile almak.
 • •Departman, grup ve şirket bazlı toplu parametre değiştirmek.
 • •Geçmiş parametrelere ulaşmak.
 • •Kişi, departman ve şirket bazlı ücret değişim bilgilerini görmek ve raporlamak.

Bordro Yönetimi

•Bireysel bordo hazırlamak.
•Takım bazında bordro hazırlamak.
•Grup bazında bordro hazırlamak.
•Departman bazında bordro hazırlamak.
•Direktörlük, Müdürlük gibi ana birim bazında bordro hazırlamak.
•Şirket bazında bordro hazırlamak.
•Hazırlanan bordroları raporlamak
•Bordroları kesinleştirmek
•Bordro dönemini kapatmak.
•Kapanan bordroları, özel izin veya şifreleme ile açarak gerekli düzenlemeleri yapmak, eski bordro ile oluşan yeni bordro farklarını raporlamak.
•Ar-ge, Teknopark ve özel teşvikli bordrolar hazırlamak.
•İŞ-Kur’un istediği formatta bordro raporlarının hazırlanması.
•Stajyer (Lise, çıraklık ve üniversite) bordroları hazırlamak.
•Onaylanmış ve kesinleşmiş bordroları çalışan portalına açmak.
•Beyanname hazırlığı için özet raporlar hazırlamak.
•Onaylanmış beyanname raporları ile beyanname XML oluşturmak.
•Özel istihdam büroları bordroları hazırlanması.
•Bordro hizmeti veren şirketler için, şirket bazında bordro hizmeti sunulması.
•Ek geliştirme ile mobil imzalı bordro hazırlamak.
•Ek geliştirme ile E-İmzalı bordrolar hazırlamak.
•Ek geliştirme ile zaman damgalı bordrolar oluşturmak.
•Çalışan portalından itiraz edilmiş bordroların, incelenmesi, revize edilmesi veya talebin red edilerek detay notu eklenmesi.

Performans Yönetimi

•Yetkinlik bazlı değerlendirme.
•Hedef bazlı değerlendirme.
•Kolay bir şekilde gruplandırılmış sorular hazırlama.
•Grup bazlı ve soru bazlı ağrılı oranı tespit etme.
•Kişi bazlı değerlendirme algoritması.
•90 Derece performans değerlendirmesi. (Amirleri tarafından değerlendirme)
•180 Derece performans değerlendirmesi. (Kendisi ve amirleri tarafından)
•270 Derece performans değerlendirmesi. (Kendisi, eş ve amirler tarafından değerlendirme)
•360 Derece performans değerlendirmesi. (Kendisi, eş , alt pozisyonundaki kişi ve amirler tarafından değerlendirme)
•360+ Derece performans değerlendirmesi. (Kendisi, eş , alt pozisyonundaki kişi, amirleri ve başka bir departman veya müşteri veya tedarikçi tarafından değerlendirme)
•Yetkinlik ve Hedef değerlendirme ağırlıklarını yönetme.
•Performans puanını maaş zammı için parametre olarak kullanma.
•Çalışan portalinde uygulanması ve yapılması.
•Başarı ve takdir mektubu hazırlama.
•Uyarı ve eğitme yönlendirme mektubu hazırlama.
•Performans notu tebliğ etme ve ıslak imzaya açık mektup hazırlama.
•Çalışan kartlarından, performans bilgilerini ulaşma.
•Şeffaf değerlendirmeye istenildiğinde açma.
•Çalışan portalinde şeffaflığa istinaden geçmiş dönem performans notlarına ulaşma.
•Bekleyen performans değerlendirmesi için her adımda uyarı mekanizması.
•Yöneticilerin tamamladığı performans değerlendirmeler için özel uyarı mekanizması ve raporlar.
•Yöneticilerin performansların değerlendirmede verimsizliğe düştüğü anda maille uyarma.
•Çalışan portalında performans değerlendirilmesini bitirmeden, diğer fonksiyonları kullanmama özelliği.

Eğitim Yönetimi

•Hizmet içi eğitim talebi yönetimi.
•Dışardan eğitim satınalma talep yönetimi.
•Yıllık eğitim ihtiyaç talebi yönetimi.
•Planlı eğitim duyuruları.
•Plansız eğitim talep alma yönetimi.
•Eğitim talep değerlendirmesi.
•Eğitim sınıfları açılması.
•Değerlendirilen eğitim taleplerinin çalışan portalından duyurulması.
•Eğitim bütçesi oluşturulması.
•Eğitim sınıflarına atama yapılması.
•Eğitim programının ve Mater yallarının yüklenmesi.
•Eğitimci atanması.
•Eğitim yeri atanması.
•Katılımcı listesinin kesinleşmesi.
•Eğitim gün bazında, katılımcı ve eğitimci seviyesinde değerlendirme formu oluşturulması.
•Eğitimci değerlendirme anketi.
•Katılımcı değerlendirme anketi.
•Eğitim sonucu çoktan seçmeli test hazırlanması.
•Süre sınırlı testler oluşturulması ve katılımcılara çalışan portalinden yayınlanması.
•Test sonuçlarının çalışan portalimden yayınlanması
•Eğitim bütçesi ile net eğitim maliyetinin raporlanması. (Çalışan, işveren maliyetinden , ikramlara kadar her şey)
•Eğitim raporu oluşturmak.

Kariyer Yönetimi

•Çalışan portalından açık pozisyonları görme ve başvurma.
•Kariyer planlaması için yönetmelikler ulaşmak.
•Kıdem ve kademe dereceleri ile pozisyon ilişkisi kurmak.
•Yeni işe başlayan, yardımcı, uzman, yönetmen gibi pozisyonlara nasıl ulaşılacağına dair genel bilgilendirme metinleri.
•Kıdem veya terfi almak için başvuru ve talep yönetimi.
•Kıdem ve terfi almak için ek belgeler gönderme işlemleri. (Diploma, sertifika gibi)
•Kişilerin bilgi, beceri, sertifika ile ilgili raporlamalar.
•Uygun pozisyon için kariyer havuzu tarama.
•Yabancı dil dahil sınıflandırılmış bilgilere ulaşma.
•İstendiği zaman geçerlilik süresi bitmiş belge ve sertifikaların taranması.
•Performans modülü ile etkileşimli olarak zayıf ve kuvvetli olduğu yönleri raporlamak.
•Kariyer haritaları çıkararak sisteme yükleyerek pozisyonlar ile eşleştirmek
•Kariyer haritası, kariyer ajanda ve nitelik yönetim dokümanları hazırlayarak, pozisyonlar ile eşleştirmek.
•Deneyimleri tarayarak, departmanlar arası veya şirketler arası kariyer şansları oluşturarak pozisyonlar ile ilişkilendirmek.

Web Akademi

•Çalışan portalına bağlı online veya offline eğitimler.
•Pozisyon bazlı online veya offline eğitimler.
•Online veya offline testler.
•Takip edilen eğitim içeriklerine kalınan yerden devam etme.
•Takip edilen videoları gerektiğinde ileriye almama özelliği.
•Bütünleşik web akademi raporları hangi user ne kadar zaman hangi videoyu seyretmiş ve ne kadarı kalmış.
•Bütünleşik web akdemi eğitim performans değerlendirme raporu.
•Kanun koyuncunun zorunlu tutuğu eğitimleri takip etmek. (İş sağlığı, güvenliği, tehlike maddeler depolama ve taşıma gibi)
•Pozisyon bazlı eğitim içeriklerinin yayınlanması.
•Hizmet içi eğitimlerin yayınlanması.
•Dışardan alınan eğitimlerin yayınlanması.
•Hem görsel eğitim hem de eğitim dokümanlarını web akademiden yayınlama.
•Hem çalışan portalı hem de kariyer portalıyla doğrudan entegrasyon
•Akademi sonucunda sertifikasyon veya katılım belgesi düzenlemek.

Sohbete Başla
1
💬 Aklınızdakileri Sorun
Scan the code
Merhaba
Sizlere nasıl yardımcı olabiliriz?